Juridisk rådgivning

 

Murblad & Partner AB erbjuder omfattande kunskap och rådgivning vid bygglov samt i anmälanskedet.

Med flerårig erfarenhet inom bygglovshandläggning/ byggnadsinspektörsarbete kan vi erbjuda dig just det stöd du behöver då det kommer till det juridiska.

 

Murblad & Partner AB har lång yrkeserfarenhet genom kommunalt arbete och har på det sättet stor kunskap inom gällande lagstiftning så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, Boverkets ändringsråd, Lagen om färdigställandeskydd. m.m.