Juridisk rådgivning

Murblad & Partner AB är ett företag som erbjuder tjänster som certifierad kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen. ( behörighet K )

Företagets expertis ligger inom byggjuridik då företaget har mer än 15 års erfarenhet av byggnationsteknik samt byggjuridik. 

Vanligen är företaget anlitat som kontrollansvarig, rådgivning inom byggjuridik och byggteknik. 

Företaget anlitas ofta som kurshållare/ utbildningskonsult på högskolor. 


Murblad & Partner AB har mer än 10 års erfarenhet från olika bygglovsavdelningar samt mångårig erfarenhet inom byggbranschen.

Juridisk rådgivning


Murblad & Partner AB erbjuder omfattande kunskap och rådgivning vid bygglov samt i anmälanskedet.

Med flerårig erfarenhet inom bygglovshandläggning/ byggnadsinspektörsarbete kan vi erbjuda dig just det stöd du behöver då det kommer till det juridiska.


Murblad & Partner AB har lång yrkeserfarenhet genom kommunalt arbete och har på det sättet stor kunskap inom gällande lagstiftning så som plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets byggregler, Boverkets ändringsråd, Lagen om färdigställandeskydd. m.m.